Wat zijn de kosten om bij ons te wonen?

U krijgt te maken met kosten voor het wonen bij ons en voor de geleverde zorg. Daarnaast zijn er extra kosten. We informeren u hier graag over.

Zorgkosten, vergoed door PGB

Is er sprake van een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) door het CIZ waardoor een PGB kan worden aangevraagd? Dan worden de 24-uurs zorgkosten voor het wonen bij ons met deze PGB vergoed. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan ons uitbetaald door De Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet hiervoor wel zelf de PGB aanvragen en krijgen via het (juiste) zorgkantoor, en in samenspraak met ons: Voor de specificatie van de zorgbedragen en de zorgovereenkomst die wij met u afsluiten. Zelf betaalt u dan verder niets voor de zorg, wel betaalt u aan het CAK, het Centraal Administratie Kantoor voor de overheid, de wettelijke lage eigen bijdrage. Zie de CAK rekentool voor de lage eigen bijdrage

Er zijn twee soorten bijdragen in de langdurige zorg: Een lage en een hoge bijdrage. De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg ’thuis’ ontvangt, dit geldt ook voor het wonen in ons zorghuis. De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg. Het wonen bij ons hoeft daarom niet duurder te zijn dan wonen in een regulier verpleeghuis.

Verblijfskosten, uw eigen bijdrage.

Omdat elke kamer uniek is en een andere grootte heeft, verschilt het huurbedrag per kamer. Dit bedrag is inclusief servicekosten, zoals maaltijden, onderhoud, schoonmaak e.d. Wij hanteren een all-in-tarief voor de woon- en servicekosten.

Overige kosten, uw eigen bijdrage.

Dit wordt u vaak niet verteld, maar houdt u ook rekening met andere mogelijke kosten. Bijvoorbeeld voor de kapper, die bij ons ook aan huis komt, regiovervoer, rolstoel, tandarts, bril of (batterijen) gehoortoestel en medicijnen die niet vergoed worden (paracetamol) e.d. Er is een mogelijkheid bij het SVB een ‘verantwoordingsvrij bedrag voor kleine uitgaven‘ te declareren, van 250 tot 1.250 euro per jaar (2023). Dit moet u wel zelf apart regelen. maar kan hierin een welkome tegemoetkoming zijn.

Meer weten?

Het aanvragen van een PGB vraagt het nodige van u, het is doorgaans onbekende materie wat vervelend uitzoekwerk en vaak ook geduld vraagt. Wij kunnen u dit niet uit handen nemen, maar informeren u graag zo goed mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met Remon van Amersfoort:
Bel met 06 – 81 57 41 21 of stuur een mail naar info@huizesonnevanck.nl

 

 

 

De informatie op deze pagina hebben wij als service voor u met de nodige zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u echter geen rechten ontlenen.