De zorg die wij bieden

Wij bieden zorg aan mensen met een vorm van dementie, met een lichamelijke hulpvraag en mensen die een vorm van begeleiding nodig hebben. Wij bieden hiervoor 24- uurs zorg en begeleiding.

De mate van zorg wordt bepaald door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, en de daar verstrekte zorgindicatie. Deze CIZ-indicatie is een vereiste om te kunnen wonen in Huize Sonnevanck en kan ook de PGB (het persoons gebonden budget) betaald worden. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage.

Ons wooninitiatief is niet geschikt voor bewoners met ernstige gedragsproblematiek.

Neem contact op met Remon van Amersfoort voor meer informatie:
Bel met 06 – 81 57 41 21 of stuur een mail naar info@huizesonnevanck.nl